Park w Gdyni

Opis koncepcji

Nadrzędną rolę w kompozycji przestrzennej projektowanego obszaru pełni wytworzenie powiązań osiowych (północ-południe). Zaproponowano zastosowanie zróżnicowanych typów obiektów kubaturowych oraz  czytelne wyznaczenie sieci przestrzeni publicznych w postaci placów. 

Nowe obiekty kubaturowe (miejskie centrum wydarzeń, sezonowe pawilony, budynek kawiarni) mają stać się integralną częścią park, który projektowany jest jako nowy fragment Gdyni o bogatym, zróżnicowanym programie funkcjonalnym łączącym pogram mieszkaniowy, miejsca pracy, turystykę, infrastrukturę społeczną z wysoką jakością przestrzeni publicznych.