Polityka prywatnośći

 ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: http://www.pracowniaoutform.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Tomasz Gorączkowski z siedzibą w Lubaszcz 2/8, 89-100 Nakło nad Notecią, NIP: 5581871672, REGON: 383674233, adres e-mail: pracowniaoutform@gmail.com
 3. Dane osobowe Dostawcy przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą: TOMASZ GORĄCZKOWSKI, co oznacza w szczególności:
  a. w przypadku kontaktu za pomocą formularza kontaktowego lub kontaktu z biurem i złożenia zapytania, np. o ofertę, o cenę, o przesłanie portfolio – w celu przedstawienia oferty lub w celu jednorazowego kontaktu związanego z ofertą lub złożonym zapytaniem do naszej firmy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rodo;
  b. w przypadku zawierania z firmą umów i rozpatrywania reklamacji: w celu realizacji umowy, spełnienia obowiązków prawnych (np. podatkowych) oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (np. utrzymanie relacji biznesowej, obsługa posprzedażowa, marketing własny) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f rodo;
  c. w przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe – w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rodo.
 4. Dostawca danych posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  Dostawca  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 5. Dane osobowe Dostawcy mogą być ujawniane przez TOMASZ GORĄCZKOWSKI podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie zawartych przez firmę TOMASZ GORĄCZKOWSKI umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi rozliczania (Biuro Rachunkowe), archiwizacji, świadczących usługę transportową, świadczących usługi niszczenia dokumentów, świadczących usługi prawnicze itp.
 6. Dane osobowe Dostawcy przetwarzane są przez okres współpracy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej współpracy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od początku roku okres 6 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Informacje o formularzach:
  serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
  Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
  Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.