Jak pracujemy


1 ETAP

ROZMOWA O POTRZEBACH

Omawiamy cele, potrzeby i budżet. Przygotowujemy zbiór inspiracji wnętrz lub ogrodów.

2 ETAP

INWENTARYZACJA

Bazujemy na dostarczonych przez Państwa materiałach lub samodzielnie wykonujemy inwentaryzację.

3 ETAP

PROJEKT KOMPLEKSOWY

Przygotowujemy go w formie rzutu z pokazanym układem funkcjonalnym. Słuchamy opinii, uwzględniamy uwagi.

4 ETAP

WIZUALIZACJE

Przedstawiamy pomysł w postaci fotorealistycznych wizualizacji pokazujących charakterystyczne miejsca.

5 ETAP

PROJEKT WYKONAWCZY

Na tym etapie przygotowujemy rysunki wykonawcze, określamy materiały wykończeniowe, zliczamy powierzchnie.

6 ETAP

NADZÓR AUTORSKI

Prowadzimy nadzór nad pracami wykonawczymi – sprawdzamy ekipy.